Hur göra med protokoll för IP?

2011-06-20   2774 visningar

Vi skall upphandla trygghetslarm men hur skall vi hantera protokollfrågan? Vår gamla leverantör av trygghetslarm har konstruerat ett eget protokoll som vår nuvarande larmcentral inte kan ta emot.

Protokollet är det språk som trygghetslarmet använder för att överföra larminformationen till larmcentralen. För att det ska fungera så måste både trygghetslarmet och larmcentralen prata samma språk.

Ett sätt att försäkra sig om detta, som dock kan få oanade konsekvenser, är förstås att köpa både larmmottagning och trygghetslarm från samma leverantör. Risken med denna lösning är att leverantören har hittat på ett eget språk, ett hemligt "sjörövarspråk" som ingen annan kan prata. Då går det inte att byta leverantör av trygghetslarm, för då kan inte larmcentralen ta emot larmen, och det går heller aldrig att byta larmcentral utan att byta ut alla trygghetslarm.

Ett bättre sätt bör vara att fråga en oberoende larmcentral om vilket protokoll de föredrar, och sedan låta anbudsgivarna rätta sig efter det. SOS Alarm, som ägs till hälften av Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram ett öppet protokoll för IP-larm som heter SOS Access V4.

SOS Access V4 är ett säkert, krypterat och övervakat protokoll som tidigare bara har kunnat användas i högsäkerhetsapplikationer, men nu alltså finns tillgängligt även för trygghetslarm.

Exempel på skrivning i förfrågningsunderlag:

Trygghetslarmet skall överföra larm till larmcentral med ett öppet och väldokumenterat protokoll, som exempelvis SOS Access V4.

Dela artikeln:

Senaste artiklarna