Har du en Plan B?

2020-11-11   1781 visningar

Du jobbar med verksamhet som bidrar till att nödvändiga samhällsfunktioner som människor behöver och litar på varje dag fungerar. MSB har nu släppt en webbaserad utbildning för kontinuitetshantering som lär dig skapa en Plan B.

MSBs webbutbildning om kontinuitetshantering
 
Om en störning inträffar i din verksamhet skulle det kunna påverka stora delar av samhället. Det är därför av yttersta vikt att verksamheten fungerar på en tolerabel nivå, oavsett vad som händer.

Kontinuitetsplanering handlar om att planera för det otänkbara. Att se till att verksamheten fungerar även under en störning.

Lär dig hur du skapar en Plan B:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2020/oktober/nu-slapps-webbkurs-som-lar-dig-hur-du-skapar-en-plan-b/
 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna