Glöm inte säkerheten när vården digitaliseras

2019-12-13   527 visningar

Digitalisering ger bättre vård, men hur blir det med IT-säkerheten? Gigantiska säkerhetsproblem väntar och detta ställer krav på ökad medvetenhet och bättre strategier, menar Kenni Ramsell på Dynabook.


 Sjukvården väntas dra stor nytta av digitalisering de närmsta åren. En undersökning visar till exempel på produktivitetsökningar för mobil personal på runt 40 procent.

Potentialen är stor, men det är även utmaningarna.  En av de största är att ökad digitalisering och fler mobila lösningar kommer att leda till att mer data, till exempel om patienter, genereras och att risken för dataintrång ökar.

Behovet av utbildning inom IT-säkerhet lär öka. Enligt Cisco ökar till exempel antalet cyberattacker med uppseendeväckande 350 procent per år generellt. Och det kommer att bli värre i takt med att nya tekniker som 5G och IoT blir allt mer populära.

Källa:

Aktuell Säkerhet

Dela artikeln:

Senaste artiklarna