Finns det säkra molntjänster?

2019-01-25   1283 visningar

Statens inköpscentral utreder nu huruvida det ens är möjligt att upphandla säkra molntjänster. Under förra året infördes flera nya lagar som får stor inverkan på om offentlig sektor kan flytta ut i molnet.

 

Många myndigheter ser det som osäkert om det går att satsa fullt ut på molntjänster. Riktigt besvärligt är det om leverantören i något led använder sig av ett amerikanskt bolag.

Detta har att göra med den amerikanska lagen Cloud Act som i korthet innebär att oavsett var informationen är lagrad så är bolaget skyldigt att ge USA tillgång till den. Detta krav kolliderar med bland annat GDPR, säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.

Statens inköpscentral arbetar nu med en ramavtalsupphandling där samtliga juridiska krav ska tillgodoses.

– "Tanken är naturligtvis att ramavtalet ska säkerställa att alla relevanta tekniska och juridiska krav uppfylls och därmed minska bördan för myndigheterna. Det är komplicerat med så många regelverk som ska uppfyllas, och därför kan vi från centralt håll förenkla för myndigheterna.", säger Daniel Melin, upphandlare vid statens inköpscentral.

Källa:
Computer Sweden

Dela artikeln:

Senaste artiklarna