Finns det krav på loggning?

2010-01-03   2519 visningar

Finns det några krav på att spara larmhistorik för trygghetslarm och patientlarm?

Socialstyrelsen skriver att "den medicinskt ansvariga sjuksköterskan skall hållas underrättad om hur ofta larm utlöses för varje patient, så att regelbundna uppföljningar kan göras".

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1992-17/andringdforeskrift1997-16
 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna