Finns det horisontallägeslarm?

2009-11-21   2452 visningar

Hörde att brandmän i USA har larm som går på om de ligger horisontalt mer än i 30 sekunder. Det är kopplade till ett slags vattenpass. Finns det att köpa? Tänker till äldre som ramlar och är avsvimmade eller så förvirrade att de inte själva förmår att trycka på en knapp.

Dessa så kallade man down-larm som brandmännen i USA använder finns att köpa även i Sverige. Frågan är dock om larmen är användbara inom äldrevården. När en brandlarm ligger ner under en utryckning kan man nog anta att han eller hon är skadad, men en pensionär på ett äldreboende tillbringar ganska lång tid i horisontalläge även utan att vara skadad. Däremot forskas det i falldetektorer, larm som automatiskt ska kunna avgöra om personen som bär larmet har fallit eller bara lagt sig. Vad vi vet finns ännu inget sådant larm på marknaden. 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna