Ett statligt moln ska skapas

2019-10-07   494 visningar

Efter bland annat Esams uttalanden står det klart att publika molntjänster inte är lämpliga för stora delar av den offentliga verksamheten. Digitaliseringsminister Anders Ygeman vill därför att staten ska driva molntjänster i egen regi.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda hur molntjänster kan tillhandahållas för den offentliga förvaltningen på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Man ska även se över i vilken utsträckning privata aktörer kan anlitas för delar av driften.

I dag erbjuder Försäkringskassan på uppdrag av regeringen säker IT-drift till offentliga verksamheter, något som sex myndigheter för närvarande nyttjar.

Utredningen ska inte lämna några delrapporter, men kan komma med förtydliganden under tiden avseende vad som gäller för kommuner och landsting.

Källa:

Upphandling 24

Computer Sweden

Mer i ämnet:

SKL om molntjänster

Danska kommuner säger nej till AWS

Inget ramavtal för molntjänster

Molnvarning överraskade upphandlare

Finns det säkra molntjänster?

 

 

Dela artikeln:

Senaste artiklarna