Drick inte vattnet i Robertsfors

2017-06-12   664 visningar

Vad händer i din kommun om vattnet blir förgiftat och odrickbart? I helgen drabbades Robertsfors vattentorn av inbrott och kommunen gick ut med rekommendationen att inte dricka vattnet ens efter kokning.

Dricksvatten

Det är inte bara molntjänster för larm som är sårbara för enskilda sabotörer och andra externa händelser. Vattenförsörjningen kan också drabbas och bli ett minst lika stort hot mot kommunens verksamheter. I år väntas dessutom i stora delar av landet den värsta vattenbristen på 100 år.

Inom den kommunala omsorgen är tillgången till vatten oerhört viktigt och redan inom några timmar lär verksamheten känna av ett avbrott i vattenleveransen. Det handlar inte bara om dricksvatten utan även vatten till städning, hygien, spolning av toaletter, diskning och tvätt med mera.

I Robertsfors ställde kommunen ut tankbilar med rent vatten som hämtats från en annan vattenledning som inte försörjs från det aktuella vattentornet, i väntan på analysresultat.

Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser: äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola till exempel.
Det innebär att alla kommuner ska planera och öva för hur de ska hantera till exempel större elavbrott, IT-haverier och översvämningar. Dessutom ska förtroendevalda och anställda utbildas och övas.

-- Krisinformation.se

Hur ser beredskapen ut i din kommun? Hur väl är vattenförsörjningen skyddad? Är den i alla delar bevakad och larmad? Inbrottet i Robertsfors upptäcktes och eventuella skadeverkningar har minimerats, men vad skulle ha hänt om inbrottet inte upptäckts och inkräktaren förgiftade vattnet?

Källor:
Robertsfors kommun
Livsmedelsverket

Dela artikeln:

Senaste artiklarna