Avbrottsfri mobiltelefoni

2018-07-13   978 visningar

Alla ska kunna lita på att det går att ringa med mobilen även när det är strömavbrott. Post- och telestyrelsen (PTS) anser därför att Tele2s och Telenors nätbolag inte ska få undanta sex basstationer på landsbygden från kravet på fyra timmars reservkraft.


Samhället blir allt mer beroende av fungerande internet och telefoni. Privatpersoner och företag behöver tillgång till driftsäkra nät och tjänster. PTS regler om driftsäkerhet ska se till att operatörerna uppfyller grundläggande krav, vilka bland annat omfattar krav på reservkraft till mobilnätens basstationer.

Telenor Sverige AB och Tele2 Sverige AB har för det gemensamma bolaget Net4Mobility HB ansökt om att undantas från reservkraftskravet på sex mindre orter i Gästrikland. Skälet är att de anser att risken för strömavbrott är låg och att det därför bör räcka med en timmes reservkraft.

PTS krav på operatörernas reservkraft är fyra timmar utanför tätort och en timme i tätorter med fler än 8 000 invånare. Myndigheten baserar sitt krav på att det statistiskt sett inträffar fler strömavbrott på landsbygden och att felavhjälpningstiderna kan vara längre på grund av avstånden.

PTS avslår bolagens ansökan eftersom myndighetens kriterier för att få undantag från kravet inte är uppfyllda. Kriterierna handlar om vilken teknik som finns tillgänglig, kostnader och riskbedömning.

– Alla ska ha tillgång till driftsäkra nät och tjänster, både i tätort och på landsbygden, säger Karin Lodin, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning. Om det är tekniskt svårt, orimligt kostsamt, samtidigt som risken för avbrott är låg kan vi bevilja undantag, men så är inte fallet här.

Källa:
Post- och Telestyrelsen (PTS)

Dela artikeln:

Senaste artiklarna