187 kommuner drabbade av utpressning

2017-11-13   815 visningar

Minst 187 kommuner har sedan 2015 drabbats av utpressningsvirus, så kallad ransomware. Detta visar en kartläggning som SVT Nyheter gjort.

Ransomware mot trygghetslarm

Av 230 kommuner som svarade på SVT Nyheters enkät uppgav 187 att de drabbats av utpressningsvirus.  Det motsvarar cirka 81 procent av de svarande.

Utpressningsvirus sprids med falska mejl och låser filer på den dator som drabbas. I kommunerna kan detta få stora konsekvenser, då systemen ofta är sammankopplade och virusen kan sprida sig till flera datorer. Det finns även exempel på att virusen har spridit sig till andra tekniska system, bland annat ventilationen på ett sjukhus i Uppsala.

Även om säkerhetskopior ofta funnits så har flera kommuner förlorat viktig information och i många fall har skadorna av angreppen tagit stora resurser från kommunernas IT-avdelningar i anspråk. Redan 2015 påpekade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det fanns stora säkerhetsbrister i offentlig sektor. 

– "Det finns fortfarande stora brister och mycket mer att göra för att förhindra att man över huvud taget infekteras, säger Robert Jonsson, ställföreträdande chef på MSB:s avdelning för cybersäkerhet. "Det här är en ledningsfråga. Det viktigaste är att man försöker lyfta upp IT- och informationssäkerhet så att det blir en del av det strategiska arbetet."

Källa:
SVT

Läs även:
Skrämmande naivitet runt svensk IT-säkerhet

Dela artikeln:

Senaste artiklarna